O mnie » Anna Przypolska – psychoterapeuta

Nazywam się Anna Przypolska. Jestem psycholożką, psychoterapeutką, certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Pracuję w podejściu humanistyczno – doświadczeniowym, akcentującym podmiotowość, wolność, świadomość i odpowiedzialność.  Korzystam szczególnie z założeń psychoterapii Gestalt i psychoterapii skoncentrowanej na doświadczeniu Greenberga. Zasadniczym aspektem mojej pracy jest relacja dialogująca. Jestem przekonana, że szczególnie w czasach postępującej alienacji każdy potrzebuje, by zostać spotkanym, dostrzeżonym i przyjętym w swojej wyjątkowości i niepowtarzalności. W procesie psychoterapii jest dla mnie szczególnie ważna obecność i zaangażowanie w tu i teraz, które pozwala budować dobrą, opartą na zaufaniu relację. Jestem przekonana, że to właśnie relacja jest podstawowym i najważniejszym czynnikiem leczącym w terapii.

Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym fascynuję się pracą ze świadomością ciała i ruchu. Tańczę taniec współczesny, intuicyjny, kontakt improwizację. Głęboko wierzę, że świadomy kontakt z ciałem otwiera nas na pełniejsze życie, a w ruchu ucieleśniamy i wyrażamy emocje, potrzeby i to co najgłębsze. Prowadzę rozwojowe warsztaty samoregulacji autonomicznego układu nerwowego. Elementy pracy z ciałem włączam również do pracy indywidualnej.

 • Edukacja:
  • Studia psychologiczne (specjalność psychologia kliniczna i zdrowia)
  • Studium terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia (650h)
  • Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA (Anna Przypolska, nr 1226)
  • Całościowe szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
  • Kurs terapii tańcem i ruchem dla osób pracujących terapeutycznie w Instytucie DMT (92h)
  • Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi w Instytucie Psychologii Zdrowia (40h)
 • Wybrane szkolenia i konferencje:
  • Teoria Poliwagalna: Założenia i praktyka w Instytucie Poliwagalnym – prowadząca Deb Dana
  • Focusing. Praca z ciałem w podejściu skoncentrowanym na kliencie w Ośrodku INTRA – prowadzący Dariusz Tkaczyk (13h)
  • Szkolenie „Nowe trendy i sposoby pracy z osobami uzależnionymi” – prowadzący Tomasz Głowik w Szkole Psychoterapii Dialog
  • Jak pracować z dorosłym pacjentem z ADHD – prowadzący Kamil Dante Lucci w Szkole Psychoterapii Dialog
  • Jak pracować z dorosłym pacjentem z zespołem Aspergera (spektrum autyzmu) – prowadzący Kamil Dante Lucci w Szkole Psychoterapii Dialog
  • Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy – prowadząca Sabina Sadecka w Szkole Psychoterapii Dialog
  • Diagnostyka i terapia zaburzeń związanych z traumą – prowadzący Igor Rotberg w Psychomedic
  • Konferencja „Programy i strategie psychoterapii DDA. Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami” (32h)
  • Konferencja „Autyzm. Spektrum relacji”

Zapraszam do kontaktu.
Anna Przypolska