O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia.

Pracuję w podejściu humanistyczno doświadczeniowym, akcentującym podmiotowość człowieka, jego wolność, świadomość, odpowiedzialność za wybory. Korzystam szczególnie z założeń psychoterapii Gestalt i psychoterapii skoncentrowanej na doświadczeniu Greenberga. Zasadniczym aspektem mojej pracy jest relacja dialogująca. Jestem przekonana, że szczególnie dziś, w czasach postępującej alienacji, każdy potrzebuje by zostać spotkanym, dostrzeżonym i przyjętym w swojej wyjątkowości i niepowtarzalności.

Zarówno w pracy jak i w życiu osobistym fascynuję się ruchem. Tańczę taniec współczesny, intuicyjny, kontakt improwizację. Prowadzę warsztaty pracy ze świadomością ciała i ruchu. Elementy pracy z ciałem włączam również do pracy indywidualnej. Głęboko wierzę, że świadomy kontakt z ciałem otwiera nas na pełniejsze życie, a w ruchu ucieleśniamy i wyrażamy emocje, potrzeby i to, co w nas najgłębsze.

Pracuję z osobami dorosłymi. W Ośrodku Inner Garden prowadzę terapię indywidualną. Pomagam osobom cierpiącym z powodu kryzysów relacyjnych, życiowych, zaburzeń depresyjnych, lękowych, strat. Pracuję również z osobami doświadczającymi problemów z obszaru uzależnienia i osobami, które doświadczyły skutków uzależnienia w rodzinie (współuzależnienie, DDA).

Regularnie superwizuję swoją pracę.

Ukończone szkolenia:

– studia psychologiczne (specjalność psychologia kliniczna i zdrowia)

– czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

– studium terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia

– certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA

– kurs terapii tańcem i ruchem dla osób pracujących terpeutycznie w Instytucie DMT

– liczne warsztaty pracy z ciałem i ruchem