Strona główna

Witamy na stronie! To jest strona główna, którą zobaczy większość odwiedzających, kiedy będzie odwiedzać twoją witrynę po raz pierwszy.

Sekcja strony głównej

To jest przykład sekcji strony głównej. Sekcja ta może być na dowolnej stronie oprócz strony głównej, włączając to stronę prezentującą ostatnie wpisy.

O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia.

Pracuję w podejściu humanistyczno doświadczeniowym, akcentującym podmiotowość człowieka, jego wolność, świadomość, odpowiedzialność za wybory. Korzystam szczególnie z założeń psychoterapii Gestalt i psychoterapii skoncentrowanej na doświadczeniu Greenberga. Zasadniczym aspektem mojej pracy jest relacja dialogująca. Jestem przekonana, że szczególnie dziś, w czasach postępującej alienacji, każdy potrzebuje by zostać spotkanym, dostrzeżonym i przyjętym w swojej wyjątkowości i niepowtarzalności.

Zarówno w pracy jak i w życiu osobistym fascynuję się ruchem. Tańczę taniec współczesny, intuicyjny, kontakt improwizację. Prowadzę warsztaty pracy ze świadomością ciała i ruchu. Elementy pracy z ciałem włączam również do pracy indywidualnej. Głęboko wierzę, że świadomy kontakt z ciałem otwiera nas na pełniejsze życie, a w ruchu ucieleśniamy i wyrażamy emocje, potrzeby i to, co w nas najgłębsze.

Pracuję z osobami dorosłymi. W Ośrodku Inner Garden prowadzę terapię indywidualną. Pomagam osobom cierpiącym z powodu kryzysów relacyjnych, życiowych, zaburzeń depresyjnych, lękowych, strat. Pracuję również z osobami doświadczającymi problemów z obszaru uzależnienia i osobami, które doświadczyły skutków uzależnienia w rodzinie (współuzależnienie, DDA).

Regularnie superwizuję swoją pracę.

Ukończone szkolenia:

– studia psychologiczne (specjalność psychologia kliniczna i zdrowia)

– czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

– studium terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia

– certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA

– kurs terapii tańcem i ruchem dla osób pracujących terpeutycznie w Instytucie DMT

– liczne warsztaty pracy z ciałem i ruchem