Psychoterapia » Anna Przypolska – psychoterapeuta

Psychoterapia – czego możesz się spodziewać?

Konsultacje

To pierwsze spotkania (1-3) służące nazwaniu problemu, którym chcesz się zająć. Sprawdzamy razem jak rozumiesz swój problem, jego potencjalne przyczyny, czy chcesz zmiany i w jakim kierunku. Ja decyduję, czy jestem gotowa podjąć się tej pracy i co mogę Ci zaproponować. Ty decydujesz, czy jestem odpowiednią osobą, by towarzyszyć Ci w procesie zmiany. Na koniec tego etapu uzgadniamy kontrakt, który zawiera zasady pracy na jakie się umawiamy i cele terapeutyczne jakie chcesz z moją pomocą realizować.

Czas spotkania to 50min.

Psychoterapia indywidualna

Sesje odbywają się raz w tygodniu, w stałym terminie i trwają 50 min. Jest to proces trwający zwykle kilka miesięcy do kilku lat. Niezbędnym warunkiem tego procesu jest regularność spotkań.

 • Pomagam osobom:
  • z trudnościami w budowaniu trwałych, satysfakcjonujących relacji
  • mającym kłopoty z określeniem samych siebie (Kim jestem? Czego potrzebuję?)
  • zmagającym się z lękami, smutkiem, cierpieniem psychicznym, depresją
  • mającym trudności z akceptacją i poczuciem własnej wartości
  • które chciałyby zamknąć trudny etap dzieciństwa w niesprzyjających warunkach (DDA/DDD)
  • cierpiącym z powodu szkodliwego używania substancji psychoaktywnych
  • doświadczającym stresu, wypalenia zawodowego
  • zmagającym się z tematem śmierci, straty
  • mającymi trudności wynikające z neuroróżnorodności (spektrum autyzmu, ADHD)
  • które chciałyby zbudować lepszą relację ze swoim ciałem, nauczyć się rozumieć, co ciało mówi do nich gdy boli, jest zmęczone, nie może spać
  • poszukującym wsparcia w rożnych kryzysach życiowych
  • które chciałyby mieć lepsze, bardziej satysfakcjonujące życie

Psychoterapia osób uzależnionych

Istotnym obszarem moich zawodowych zainteresować jest praca z osobami z problemem uzależnienia / szkodliwego używania substancji psychoaktywnych. Nie pracuję w sposób koncentrujący się jedynie na zatrzymaniu objawów, ponieważ uważam to podejście za nieskuteczne w dłuższej perspektywie i nierozwojowe. Bliskie jest mi myślenie rozumiejące uzależnienie jako zaburzenie więzi, nieobecność, sposób przystosowania do warunków życia, często jako konsekwencję traumy. Takie spojrzenie pozwala zobaczyć uzależnienie w sposób bardziej pełny. Doświadczeniem większości osób uzależnionych jest poczucie wewnętrznej pustki, odłączenie od samego siebie, brak relacyjnego fundamentu do budowania satysfakcjonujących więzi, deficyt miłości i bliskości. Dlatego tak istotna jest dla mnie praca relacyjna. Znalezienie schronienia w żywej relacji daje możliwość korektywnego doświadczenia. Pozwala stopniowo wyjść ze świata nałogowej regulacji i zastąpić ją zdrową, osadzoną na obecności i konstruktywnych więziach.

Cennik

Konsultacja (50 min) – 220 zł
Sesja psychoterapii (50 min) – 220 zł
Rozliczam się przelewem. W związku z tyn przetwarzam dane osoby, z konta której dokonujesz płatności.

Nr konta: 75 1140 2004 0000 3602 8204 4843

Zapraszam do kontaktu.